Informace ŠJ

  • obědy lze odhlašovat telefonicky vždy do 6:30 na čísle 733320027 ( po této době se oběd započítává a lze si ho vyzvednout od 11:30-12:15 ve ŠJ)

 

  • týká se pouze oběda v první den nemoci dítěte

 

  •  obědy se hradí v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování od 14dne v měsíci vždy od 14:00-15:15