adresa
Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
Cerekvice nad Loučnou 197
569 53
telefonní číslo pro kontakt s učitelkou
733 389 546
pevná telefonní linka
461 633 144
telefonní číslo pro kontakt se ŠJ, odhlašování obědů
733 320 027

Kontaktní údaje pověřence:

 

Ing. Klára Hudečková

 

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

  

Aktuality

Přerušení provozu mš najdete v záložce Nové informace 


Z důvodu uvolňování režimu Mateřské školy v Cerekvici nad Loučnou bude docházka do školky nabídnuta i dětem maminek na MD od pondělí 15.6.2020. Před nástupem se seznamte s pokynem k provozu MŠ, který bude v platnosti až do odvolání (web školy a nástěnka před budovou MŠ)

Školné za měsíc červen bude plně hrazeno /200,- kč/ v případě, že dítě docházelo do školky od 1.6.2020

Zkrácené školné /100,-kč/ uhradí rodiče dětí, které nastoupí po 15.6.2020.

Školné za červen se nebude vybírat v případě, že dítě do školky již nenastoupí.
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 najdete v záložce "přijímací řízení"

 

POKYN ŘEDITELKY/E ŠKOLY K PROVOZU MŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU k 25.5.2020

Tento pokyn stanovuje podmínky mateřské školy v souvislosti s obnovení provozu.

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT

b) rouška- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

d) bezpečná vzdálenost – vzdálenost osob 2m

II. Organizace provozu

a) Provoz mateřské školy bude obnoven 25.5.2020

b) Provoz mateřské školy bude od 6.15 do 16.15 hodin

c) Nástup do mateřské školy je povolen od 6.15 – 8.00 hodin

d) Vyzvedávání dětí z mateřské školy je umožněn v době od 12.15 – 12.30 hodin

od 14.45 – 16.15 hodin

e) Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neeexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení nebude dítě do objektu vpuštěno.

f) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonného zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

h) Je zakázáno nosit do mateřské školy vlastní hračky, pití, jídlo apd.

III. Předání dětí

a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské školy bude probíhat u vchodu do budovy osobě pověřenou ředitelkou školy. Rodiče budou mít vstup do prostor školy zákázán

b) Předávání dětí mateřskou školou doprovázející osobě u vchodu mateřské školy, pokud budou děti na zahradě, rodič vyzvedne dítě u učitelky konající službu a neprodleně opustí areál školní zahrady, nevstupuje do prostor budovy

 

IV. Hygienická opatření

a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit roušku před školou i v areálu mateřské školy. Do budovy mají vstup zakázán.

b) Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

c) Doprovázející osoby jsou povinny dodržovat před školou i v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

d) Při vyzvedávání dítěte smí do mateřské školy ( vnější prostory ) vstoupit pouze jedna doprovázející osoba

· Do budovy MŠ budou vstupovat POUZE děti, kde si je po příchodu k hlavním dveřím převezme zaměstnanec školy, maximálně současně pouze 3 děti.

V případě, že se v určitý čas sejde více rodičů, je nutné vyčkat a dodržovat stanovené odstupy.

· Při vyzvedávání dítěte se rodič ohlásí zvonkem a vyčká před budovou, kde mu bude dítě opět předáno

· Děti, které půjdou po obědě, si vyzvedávejte od 12.30 hodin

· Dítě bude mít k dispozici v mateřské škole podepsanou ochrannou roušku v igelitovém pytlíku na své značce v dolní šatně.??????

· Pro odhlašování obědů, pro nahlášení, že dítě půjde v daný den po obědě volte informaci SMS / 733320027/

· V případě dotazů, informací směrem k učitelkám pište sms nebo volejte od 13.00 do 14.00 hodin

 

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 zahajuje mateřská škola opět svůj provoz od 6.15 do 16.15 hodin za specifických podmínek / organizačních a hygienických/. Tyto podmínky aktuálně zveřejníme před otevřením školky. 

Zvažte, prosím, současná rizika, kterými jsou stále děti i personál vystaveni. Pokud již o nástupu svého dítěte v tomto školním roce neuvažujete, odhlaste si své dítě i ze školního stravování na čísle 733320027.

Školné za měsíc květen se vybírat nebude.

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020-2021 naleznete v záložce "Přijímací řízení"

 

INFO KE ŠKOLNÉMU

Školné za měsíce, v kterých byla MŠ ze závažných organizačních důvodů uzavřena, se nebude vybírat.

 

Vážení rodiče, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 rozhodl zřteřská izovatel Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy (Obec Cerekvice nad Loučnou, zastoupená starostou obce), o dočasném přerušení provozu Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy ze závažných organizačních příčin s účinností od úterý 17.3.2020 do odvolání. Potvrzení o čerpání ošetřování pro Vaše dítě Vám vystavíme v ředitelně školy od úterý 17.3.2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo dle telefonické domluvy (Zdena Olivová, tel. 733389546). Od úterý budou obědy automaticky odhlášené. Děkueme za pochopení. Sejdeme se snad brzy ve vlídnější a zdravější době. Zdena Olivová, ředitelka mateřské školy.

 

Opatření Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou platné od 16.3.2020

Mateřská škola omezuje svůj provoz od 6.15 hodin do 15.30 hodin až do odvolání.

 

Od pondělí 16.3.2020 zavádíme nová hygienická opatření:

Do budovy budou vstupovat pouze děti, které si vyzvedne zaměstnanec školy po ohlášení přes kameru a opět předá dítě zákonnému zástupci při odchodu z mš.

 

děkujeme za pochopení

 

 

Informace školy v nouzovém stavu

Na základě jednání se zřizovatelem MŠ Cerekvice nad Loučnou dne 13.3.2020 nebude prozatím provoz školy od příštího týdne ani omezen a ani přerušen.

Sledujte,prosím, i nadále aktuální informace na stránkách MZ ČR a webové stránky školy / nástěnku v budově školy /

 

Nové informace a foto z naší zahrady v záložce: Projekty zahrady

 

 

odkaz na web zřizovatele: www.cerekvice.eu/verejne-zakazky

 

Anketa pro jméno skřítka zahradníka, který se usídlil v naši nové zahradě. Jména pro skřítka i autora zapisujte na nástěnku v suterénu školy.

 

Odpolední aktivity:

I v letošním roce nabídneme dětem dobrovolné aktivity. Organizace bude zveřejněna na nástěnce školy.

 

Od 1.9.2019 se prodlužuje provoz mateřské školy od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2019-2020

skenování0027.pdf (276,1 kB)

 

 

fotografie z plaveckého výcviku

https://mscerekvice.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik_2018/

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.docx (14,1 kB)

 

Kontaktní údaje pověřence.docx (13,4 kB)

 

Prosíme, věnujte pozornost změně čísla účtu - souhlas k povolení k inkasu ( PLACENÍ OBĚDŮ). Došlo k chybě a nové číslo účtu školní jídelny Cerekvice nad Loučnou je: 115-2924580227/0100.
Velice se za chybu omlouváme

 

první iformace pro rodiče.odt

 

publicita na webové stránky MŠ, ZŠ.docx (87441)

 

Nově nás najdete i na facebooku, kde budou aktualizovány informace pro Vás.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011358087013

 

Fotografie z akcí naleznete na stránkách:

mscerekvice.rajce.idnes.cz/